USB 5pin USB כבל עם חיבור מיני לחיבור זכר סטנדרטי
 USB 5pin USB כבל עם חיבור מיני לחיבור זכר סטנדרטי

USB 5pin USB כבל עם חיבור מיני לחיבור זכר סטנדרטי

UPI: 21963
כבל מתאם עם חיבור מיני USB 5pin (טרפז) לחיבור USB זכר למחשב.
כבל שחור איכותי המשמש בד"כ לחיבור נגנים, מצלמות ומכשירים רבים אחרים למחשב.
הכבל באורך 1.8 מטר ומשמש להעברת נתונים וחיבור אביזרי USB שונים למחשב.
בצידו האחד חיבור USB A מסוג זכר.
חיבור זה מתחבר למחשב לשקע USB סטנדרטי.
בצידו השני חיבור מיני USB עם 5 פינים(5pin).
חיבור זה הינו בצורת טרפז וקיים בדגמים רבים של:
מצלמות, נגנים, מרכזיות USB ואביזרים אחרים.
משמש להעברת נתונים בין המחשב לנגן או למצלמה או כל אביזר אחר,
מתאים גם להטענה במידה והאביזר תומך בטעינה דרך חיבור ה-USB.
ADD
2.2